Naša prevádzka

Barabáš Slovensko s.r.o.
Sobieskeho 5
943 01 Štúrovo

Tel.: +421 917 767 705

Sídlo spoločnosti

Barabáš Slovensko s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 212 01 212