Mýty o cestách zo zámkovej dlažby

Mýty o cestách zo zámkovej dlažby

Návrat domov po uliciach so zlými, tisíckrát opravovanými cestami sa často mení na neželané dobrodružstvo. Deň čo deň musíme obchádzať výtlky, či už autom alebo kráčajúc po poškodených chodníkoch. Pravdou je, že peňazí na obnovu ciest je čoraz menej a neodborné plátanie dier situáciu iba zhoršuje.