Návrat domov po uliciach so zlými, tisíckrát opravovanými cestami sa často mení na neželané dobrodružstvo. Deň čo deň musíme obchádzať výtlky, či už autom alebo kráčajúc po poškodených chodníkoch. Pravdou je, že peňazí na obnovu ciest je čoraz menej a neodborné plátanie dier situáciu iba zhoršuje.

Príklady zo zahraničia, najmä zo západnej Európy pritom ukazujú, že cesty zo zámkovej dlažby sú štandardom a dlhé desaťročia slúžia mestám a ich obyvateľom. Okrem ciest a námestí historických jadier miest používajú zámkovú dlažbu aj na cesty v moderných obytných zónach. Vedia, kde sa vyplatí postaviť cestu zo zámkovej dlažby a kde je vhodnejší asfaltový povrch.

Najčastejšie mýty o cestách zo zámkovej dlažby:


1.sú drahšie ako asfaltové
2. sú hlučné
3. po čase „sadajú"

Prečo my nevyužívame túto možnosť?


Možno i preto, že o týchto cestách koluje veľa mylných informácií a niektoré boli zle lokalizované. Pritom zámková dlažba nekonkuruje asfaltu. Nechce byť použitá tam, kde sa žiada homogénna oderuvzdorná vrstva. No tam, kde popri funkčnosti zaváži aj estetická stránka, napríklad v obytných štvrtiach a na verejných priestranstvách, môže byť zámková dlažba najlepším riešením.

Povrch z tehlového kameňa nie je drahší ako z asfaltu


V rovnakej triede zaťaženia a pri použití spevňovacieho lemu sú náklady na realizáciu cesty z Tehlového kameňa nižšie. Platí to hlavne pri modernej technológii „valiacich sa kameňov", kde pri strojovom ukladaní je realizácia cesty štyri až päťkrát rýchlejšia. 10- až 20-percentnú úsporu nákladov ešte zvyšujú nízke prevádzkové náklady ciest z Tehlového kameňa. Ak treba cestu z hocakého dôvodu rozobrať, práca je jednoduchá s nízkou ručnou a strojovou podporou. Jednotlivé časti dlažby možno opäť vstavať do cesty, čím sa ušetria značné prostriedky.

Ako je to s hlukom


Vozovky mestkých ciest a námestí z Tehlového kameňa s povolenou rýchlosťou 40 – 50 km/hod sú o 4 – 5 dB hlučnejšia ako nové asfaltové povrchy. Platí to však len o celkom bezchybnom asfaltovom povrchu. Po čase, keď sa povrch ničí, hlučnosť cesty sa zvyšuje. Žiaľ, u nás prevládajú opravované, viackrát plátané povrchy, kým nové cesty sa objavujú len sporadicky. Hluk na týchto cestách je ovela vyšší ako na cestách z Tehlového kameňa, kde sa nemení ani po 20 – 30 rokoch používania.

Cesty z Tehlového kameňa nesadajú


Najčastejšími príčinami sadania povrchu ciest zo zámkovej dlažby je kvalita podstavby a lôžka. Bezchybná príprava lôžka umožňuje bezchybné položenie dlažby, kým na chybnom základe sa môžu objaviť nerovnosti na každom type povrchu. Tehlový kameň Barabáš sa ukladá bez medzier, preto má výsledný povrch okrem tzv. nosnej vrstvy aj dôležitú konštrukčnú funkciu. Pri zaťažení sa jednotlivé diely dlažby navzájom previažu, čím neustále eliminujú záťaž spôsobenú pohybom vozidiel. Zaťaženie tak nepôsobí iba bodovo, ale je rozložené na celý povrch a riziko „sadania" sa minimalizuje.

 

text a foto: Barabáš Slovensko s. r. o.

článok nájdete aj na portále: https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/stavebnictvo/1223-myty-o-cestach-zo-zamkovej-dlazby